STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

OBS ! Viktigt


  • Ansökan om bygglov och andra förändringar skall lämnas in till styrelsen innan arbetet påbörjas.

  • Försäljning eller överlåtelse av stuga måste först meddelas styrelsen.

  • Glöm inte att meddela sekreterare vid byte namn- adress, telefonändring och mail

  • Böcker finns att låna i Föreningshuset.

  • Var snälla och håll ogräsfritt på vägen utanför egen tomt.

  • Se till att grinden är låst klockan 21.

  • Sista inbetalningsdag för årsavgiften är den 31 mars. Årsavgiften kan delas upp i samförstånd med kassören och skall i så fall vara betald 31 mars och senast 31 augusti.


Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.