STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV
 
 

 

Vad händer 2018?

 

På anslagstavlan finns aktuell information.                                          2018-08-16

   
    KOM IHÅG ÅR 2018

   Arbetsledarna kommer att lägga upp arbetsdagarna och sätta upp anslag på anslagstavlan   
   vilka dagar som gäller. Efter arbetsdagen dricker vi kaffe tillsammans. Ni som inte har   
   möjlighet att vara med på de tider som gäller skall kontakta någon av arbetsledarna för att   
   göra upp om tid och arbetsinsats.

 
   Vad händer 2018
  
   April

   7/4                  Städning av föreningshuset - Arbetsdag inne och ute
   22/4                Årsmöte kl. 14.00 i föreningshuset.

  
28/4                Vattnet sätts på
  
29/4                Årsmöte kl. 16.00 med Regionen Värmland i föreningshuset
    
   Maj
   19 -  20/5   KRUTRUNDAN  - Soppa med bröd samt kaffe serveras kl. 12 - 17           

   
  
Juni
   22/6                Midsommarfirande  - medlemmarna ordnar själva.

   Juli
   1/7                  Tusen trädgårdar och sommarcafé kl. 12 - 18
   21/7                Sillfest i föreningshuset kl. 18.00

   Augusti
   4 - 5/8              Loppis och servering kaffe och våfflor kl. 12 -15.

   September
   15/9                 Skördefest kl. 11 - 17                          
   16/9                 Höstmöte kl. 14.00 i föreningshuset

   Oktober
   1 eller 8/10      Vattnet stängs av beroende av vädret.  

   Ändras eller tillkommer mer arrangemang, meddelas detta på anslagstavlorna.

   OBS ! VIKTIGT:

  • Ansökan om bygglov och andra förändringar skall lämnas in till styrelsen innan arbetet påbörjas.
  • Försäljning eller överlåtelse av hus måste meddelas till styrelsen först.
  • Glöm inte att meddela sekreteraren ändring namn, adress, telefon eller mail.
  • Håll ogräsfritt på vägen utanför egen tomt.
  • Ingen vinterparkering på parkeringsplatsen.
  • Se till att grinden är låst kl.  20.
  • Årsavgiften 2 000 kr kan delas upp i samråd med kassören. Betalnings dagar 31 mars  eller senast 31 augusti.

   Betala in årsavgiften på följande konto:
   Bankgiro 971-3694

 
 

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.