STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

 

Nyheter & Info

 

 

Grinden kan stå öppen dagtid kl 06 - 21, om viltvarnaren fungerar.

Försäljning av jord, hästgödsel, sand och grus.
Kontakta arbetsledarna Åke eller Alf.

 

Ny mail adress till föreningen:  steffensminne.koloni@hotmail.com

 


Solros, nytt höjdrekord 3, 7 meter.

 


Trädbeskärning 1 och 3 september
Lördagen den 1 september klockan 15.00 och måndagen den 3 september kl 17   kommer Ann Elgemark hit och visar grunderna i trädbeskäring. Vi inleder i föreningshuset. Sedan besöker vi några trädgårdar där Ann visar på träd i olika åldrar hur man beskär.
Tiden är beräknad till ca 2 timmar.
På grund av stort intresse för trädbeskärning kommer deltagarna att delas i två grupper.   
Om du kan på måndag anmäl dig på listan, stryk ditt namn på lördagens lista.
Bra om det blir jämnt fördelat. Anmälningslista finns i föreningshuset
 


Tomater mognar i mängd, smakar ljuvligt.

Informationsmöte 2018-07-15
Minnesanteckningar från mötet, info180715.pdfStyrelsens brevlåda.
 

I korridoren finns nu också en anslagstavla med aktuella händelser med mera:

Anslagstavla i korridoren med aktiviteter.

 


Skördetid
 

Sommaren har varit varm och torr. Har gynnat vindruvorna.
 

Information från styrelsemöte 2018-06-26
SWISH
Föreningen har nu eget SWISH nummer 123 644 7809. Du kan använda det som alternativ vid betalning till föreningen i stället för kontanter eller bankgiro. Kom ihåg att ange vad betalningen avser och stugnummer:

 

VÄXTHUS

Om du vill bygga växthus på tomten skall du ansöka om bygglov till styrelsen. Blankett för ansökan finns att hämta från hemsidan alternativt kontakta någon i styrelsen.

HANDIKAPPTOALETT

Ny handikapptoalett är nu på plats:

NY MEDLEM
Stuga 22 har fått ny ägare, Louise Mattsson, som vi hälsar välkommen!

TUSEN TRÄDGÅRDAR
Försäljning av kaffe och bröd i samband med Tusen Trädgårdar den 1 juli gav föreningen nettointäkt på nära 2 000 kr.

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ OMRÅDET

Vi uppmanar alla att visa hänsyn genom at parkera på avsedda platser och hålla KRYPHASTIGHET vid färd inom området.

INFORMATIONSMÖTE 15 JULI
Informationsmöte 15 juli klockan 14 i föreningshuset. Kaffe och kaka serveras. Välkomna!

 

För att kunna läsa pdf-filer kan du ladda ned appen
Ladda ned appen adobe acrobat reader på din telefon eller platta!

 

Information från styrelsemöte 2018-05-29, pdf-fil
info180529.pdf

 

info180529sid1.jpg

info180529sid2.jpg


Årsmöte 2018

Vid årsmötet var 39 tomter representerade.
Till ny ordförande för föreningen valdes Lars Sundström stuga 28.
Till ny ledamot i styrelsen valdes Birgitta Schödin stuga 11, ny suppleant Claes Andersson stuga 43.
Protokoll från årsmöte 2018 pdf-fil

Protokoll från årsmötet 2018.docx-fil
 


10 fördelar med att vara medlem i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Medlemsrabatter för medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Koloniträdgårdsförbundets cirkulär 2017-4.

 

Höstmöte 8 oktober 2017

Protokoll från höstmötet pdf-fil
På mötet var 33 stugor representerade.
Ekonomisk rapport att vi har ca 170 000 kr på placeringskonto.
Till arbetsledare 2018 omvaldes Åke Gustavsson och Alf Thunell.
Till loppisansvariga valdes Ann-Charlotte Hall Eriksson och Helena Jansson.
De skall besluta om loppis skall pågå en eller två dagar.
Skördefest planeras till helgen 15-16 september 2018. Alla medlemmar kan delta.
KRUT planeras till första helgen i juni 2018.
Tusen trädgårdar planeras till 1 juli 2018.
Viktigt att arrangemang som riktar sig till allmänheten finns med i "Vad händer i Karlstad".
Invasiva växter får inte läggas i kompost, sök vidare hos www.naturvardsverket.se

En propp har gått i föreningshuset så att kylskåp med frysskåp stannat. Innehållet har slängts.
Diskuterades om fortsatt medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet. Olika uppgifter om avgiften. Avgiften till förbundet 2017 var 23 450 kr. Framgård av föreningens budget. Olika synpunkter på frågan om medlemskap.
Revisorer och styrelsen sammanställer uppgifter om vad medlemskapet innebär.
Beslutades att miljöarbetet skall fortsätta.

Årsmötet 2018 skall börja kl 14.00.
De beslut med mera som togs på mötet framgår av protokollet.

 

Informationsmöte den 10 september 2017
Informationsmöte med tyst minut för avlidna medlemmar Lennart Eriksson och Östen Hallsbo

Eva Skaug från Örebro berättar att miljöarbetet hos koloniträdgårdsföreningen Älvtomta startade för sju år sedan. En av de första åtgärderna var att alla skulle ha en egen kompost. De hade ett antal kurser om kompost. Sedan hade de ett antal grupper som arbetade med olika frågor som avfall, sopsortering, mat, ecojord, ko- och hönsgödsel, kravmärkta fröer med mera. Idag är ca 95% av medlemmarna med i arbetet.

Föreningen nådde grundnivån för miljöcertifiering 2014-09-01.

Föreningen nådde bronsnivån för miljöcertifiering 2016-09-19.
Certifieringen innebär en trygghet mot markägare med flera.
Styrelsen är ansvarig för verksamheten och något sanktionssystem finns inte.

 

Arbetsledaren Åke Gustavsson redovisade för arbetsdagar under året som han ansåg att det varit bra anslutning till.
Planerat är arbete med ny bom efter vägen som planeras börja helgen 16 -17 september.
Rensa soptunnorna 16 september, med mera.


Margareta Sjöstrand redovisade för planerna för skördefest vecka 33 2018.
Det skall vara en familjefest med gäster. Möjlighet smaka på olika rätter med grönsaker mot viss avgift. Sälja olika salvor, grönsaker, fågelholkar med mera.
Odla potatis och grönsaker inför festen.
Hur kan kolonisterna bidra till skördefesten?
 

Arbete pågår med mögelproblem i föreningshuset.
Belysningen vid parkering skall förses med relä för att vara släckta..
Fläktar i toaletterna planeras att bytas.

 

Studiecirklar
Anne Sundström utsågs på årsmötet 2017 till att fortsätta som studieorganisatör på Steffens Minne.

   Några ord från mej som studieorganisatör, 2018-01-22

   Ett nytt år och en ny säsong på vår kolonilott och förening. Jag kommer att sätta upp anslag
   på aktiviteter, så håll utkik!
   En bokcirkel med Sara Bäckmos två utgivna böcker. Var och en köper sin egen bok.
   Vi läser valda kapitel och träffas och diskutera.
   Föreläsning av Malin från Åstorps Handelsträdgård om bland annat odling året om,
   om jord och gödsel. Vår föreningslokal den 3 maj kl. 18.00.
   Det årliga besöket till Åstorp torsdagen den 24 maj kl. 18.00.
   En dag gjuter vi i cement, Margareta Sjöstrand kommer att hålla i detta.
   Frö bytar dag hålls av Inger Nordell.

   Som studieorganisatör ordnar jag med studier utifrån de behov som finns i vår
   koloniförening. Kom gärna med förslag

   Jag önskar er en fin start på det nya året och så hoppas vi på vårsol snart!

   Anne Sundström studieorganisatör        

   Regler för studiecirklar hos Studiefrärmjandet 

    
   Årsmöte 9 april 2017

   Protokoll från årsmötet

   Motion om föreningens miljöarbete/miljödiplomering

   Styrelsens svar på motion om föreningens miljöarbetet/miljödiplomering

   Motion och styrelsen svar om växthus

  Stadgeändring

   Filerna har format pdf.
 

Begäran om sänkt hastighet vid Edsgatevägen

Det har varit flera tillbud vid trafik från Kolonivägen och ut på Edsgatevägen.
Hastigheten på Edsgatevägen är skyltad 70 km/timma och sikten mot norr är begränsad.

Jag har skrivit till kommunen och begärt sänkt hastigheten vid korset.
Karlstads kommun vill nu inte sänka hastigheten på Edsgatevägen.

Läs kommunens svar, pdf-fil.

 

Höstmöte den 11 september 2016
Protokoll från höstmötet

 

Miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening
I samband med kursen om kompostering kom frågan om miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening upp. Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram material om "miljöcertifiering av koloniområden".

"Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också var en förutsättning för att bevisa koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är ett viktigt inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället."

Det handlar ytterst om vår trovärdighet som koloniträdgårdsförening.
Frågan diskuterades på årsmötet och beslut om fortsättning skall tas på årsmötet 2018.
 

Läs mer på förbundets hemsida

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar, pdf-fil 28 sidor.

 

Miljödiplomering Älvtomta, pdf-fil 7 sidor

 

Koloniträdgårdsföreningen ger ut en serie med häften "Lätt om odling",
I nr 45 kan du läsa mer om vad du kan göra för miljön, häftet finns i föreningshuset.
Alternativt kan du läsa det här!


Till faddrar som skall hjälpa nya kolonister utsågs Ann-Charlotte Hall Eriksson, Bosse Eriksson och Inger Nordell.
Till odlingsrådgivare utsågs Linda Frisell, Märta Johansson och Inger Nordell.
 

I vår tidning "Koloniträdgården 4/2016 kan du läsa om "Skrubba - på väg mot miljödiplomering". Läs mer om deras arbete på hemsidan:

www.skrubba.se
 

Länk till Älvtomta koloniträdgårdsförening i Örebro

En annan förening som nämns är Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck.
De har varit miljöcertifierade sedan 2013 och har bland annat en Miljöbok.
Läs om deras arbete på hemsidan:

www.koloni-skarpnack.se

 

Årsmöte 2016

Protokoll från mötet.

 

Byt växter - inte skadedjur
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram ett faktablad med tips för att undvika de vanligast spridda skadegörarna:

Faktablad 37 pdf-fil

 

Odla Jorden
Koloni tidningen nr 3 hade en intressant artikel "Odla jorden" skriven av Johannes Wätterbäck. Han arbetat länge med att få bra jord. Använd kompostlådor och lägg där löv, gräsklipp, klippta grenar från buskar, med mera. Låt kompostlådorna stå på jord så att maskar kan komma in i lådan. De gör sedan jobbet. "En bra jord ska vara näringsrik, innehålla mineraler och vara lucker."
Wätterbäck har en blogg  farbror grön


Min erfarenhet är att det tar två år att få bra jord. Du behöver således tre kompostlådor och kan sedan tömma en låda varje år på bra jord. Utforma lådorna så det är lätt att tömma dem.

Vändplaner
Vändplanerna är till för att vända bilar.
 Parkeringen är till för att parkera bilar.
 Inom området gäller att köra i gåfart.
 De som har handikapp och svårt att gå kan få tillstånd att parkera på vändplan.
 Tillstånd från  styrelsen skall finnas och skall synas i bilen.

  Hundar
  På den allmänna delen av Steffens Minne skall hundar vara kopplade!

  Sälja stugan
  Skall du sälja din stuga prata först med ordförande Lars Sundström  070 371 44 05.
  Här finns  blankett för försäljning.
 

Dricksvatten

Det togs prov på dricksvattnet den 2 maj 2018. En anmärkning på fluorid.
Analys visar att fluoridhalten i vattnet är 3,2 mg/l. Det innebär att  dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder. Provtagning 2018
 

Recept:
Aprikostårta pdf-fil

Havregrynsbröd pdf-fil

 

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.