STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

 

Nyheter & Info  

      

       Vattnet på satt den 1 maj                                    

      
       

       Stjärnmagnolia blommar.

 

      Grinden kan vara öppen kl. 06 - 21.

      Det gäller under förutsättning att viltvarnaren fungerar.

      Grinden skall vara låst från kl. 21 till 06.

      

      

       Ny kolonist i stuga 42, Helena Ojala.
       Helena har varit kolonist på Steffens under
       lång tid i stuga 17.

       På fotot med en Rosenmagnolia.

 

      

       Två nya kolonister stuga 11, Linda och Sigrid Månsson.

 

        Protokoll från årsmöte 18 april 2021

        Protokoll från årsmötet 18 april  pdf-fil

 

        Hej alla kolonister  
        Skrivet av Steffens sekreterare Marlene 210319

        Efter synpunkter och utvärdering tillsammans med
        samordnare ifjol så justerar vi inför denna säsong
        vårt arbetssätt ytterligare. Vi börjar denna säsong
        precis som förra året med att du anmäler dig till en
        av tre arbetsgrupper. Styrelsen kan komma att
        justera om det blir obalans mellan grupperna.
        Skriv upp namn på anmälningsinformationen på
        anslagstavlan i föreningshuset senast 15 april.
        Säsongen startar med en gemensam arbetsdag
        med alla grupper. Vi återkommer med datum.
       
        Nytt för i år är att arbetsgruppen "Trädgård och
        yttre" delas upp i sex ansvarsområden; fyra
        geografiska och ett för "Ängar" samt ett för de
        gemensamma komposterna.
        I de geografiska ansvarsområdena vi har planerat
        ingår att gruppen har till uppgift att sköta ett visst
        område under säsongen, gräsklippning, trimma,
        rensa, buskar och grusgångar vid allmänna områden.
        Det kommer vara en gruppledare för varje grupp i
        stället för två som har huvudansvaret för respektive
        grupp. Denne skall se till att allt fungerar.
        Det blir också en kontaktperson för varje grupp från
        styrelsen.
        I år får varje medlem själv anteckna datum och timmar
        för gjort arbetet. OBS! Var noga med tiden du anger:
        det skall vara den faktiska tiden du utfört arbete.
        1,5 timme är inte 2 osv.
        Fråga gruppledaren eller kontaktpersonen om
       du är osäker.

 

        Vi kommer att föreslå årsmötet att öka arbetstimmar
        från 10 till 14 timmar per säsong och att införa en
        avgift på 400 kr för varje timma som inte är genomförd.
        Varje enskild medlem har en förpliktelse att göra
        arbetstimmar under varje säsong.
        Det är av stor betydelse att alla visar respekt för
        varandra och förstår vikten av att alla skall samarbeta.
        Mer information kommer efter årsmötet då i ser vad
        som klubbas igenom.

 

        Snart kommer en ny säsong på vårt älskade
        koloniområde och inför det ett årsmöte men i år inget
        vanligt offentligt möte.
        Med hänvisning till gällande pandemi lag och
        rekommendation från Folkhälsomyndigheten samt
        Centrala koloniträdgårdsförbundet så kommer vi att
        behöva genomföra föreningens årsmöte via
        poströstning.
             

      Förbundsstyrelsen beslutat nominera
      Steffens för innovativa  projekt
     
Koloniträdgårdsförbundets styrelse har beslutat
     
att nominera Koloniträdgårdsföreningen Steffens minne
    
 
för Internationella Koloniträdgårdsförbundets diplom för
      innovativa projekt. Arbetet i miljögruppen är en del.
      Arbeta med biokol, täckodla med mera.
      Anlägga ängar och slå dem.
      Främja för mångfald av insekter.
     
Beslut i frågan tas i början av mars.

 

      Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år 2021
     
Förutom att det är roligt fira 100 åringen.
      Kan vi använda året till att visa vårt koloniområde för
       beslutsfattare och allmänhet.
       Förbundet kommer under året att ordna digitala
       föredrag. Första sker den 13/1under rubriken
       "Låt städer och människorna blomstra"
       Under året blir det sju föredrag till.
       Läs mer i filen;   jubileum2021.pdf

       

        Runabergs Fröer,  www.renabergsfroer.se 

        Säljer fröer till Honungsört

        ra som gröngödsel och gillas av alla pollinatörer.

 

      Protokoll från höstmötet 6 september 2020
    
 Protokoll från höstmötet pdf-fil

       Årsmöte 14 juni 2020

         Protokoll från årsmötet, pdf-fil

       

      
    

    Rune  har numera tre bikupor som är värdefulla för
    oss på Steffens. Läs mer om pollinering här:
    www.pollinerasverige.se

  
    Städning av toaletter och duschar

    Läs mer under ARBETSDAGAR till vänster

       

    Några ord från studieorganisatören 3 augusti 2020
    Studier / kurser / work shops / föreläsningar!
  
   
Denna säsong har blivit annorlunda och arrangemang har
    ställts in piga risker för smitta. Men vi har kolat till biokol
    med några få deltagare och vistats ute så klart och slagit
    med lie på vår äng. Planering för vidare kunskap inom
    Permakultur, Syrning av grönsaker och annat
    befrämjande för vårat välmående kommer att fortsätta
    samt kompostering på olika sätt o olika odlings alternativ.
    Vi kommer också planera in vidare miljö frågor och ett
    nytt material finns för "miljödiplomering" samt även nytt
    material "Odlingsskola".
    Vårt upplägg för studier kommer att delges medlemmar
   och anslag för intresse anmälan sätts upp på
   anslagstavlan.
   Vill medlem hålla en egen studie cirkel eller har förslag på
   föreläsningar och kurser så hör av er via vår mejl.

  

   steffensminne.koloni@hotmail.com 

  
Jag föreslår även att ni kollar på förbundets nya hemsida

  
   https;//kolonitradgardforbundet.se/bli-medlem/


   Vi har även en grupp på FB du kan delta i
   "Intresserad av koloni livet idag på Steffens Minne
   Koloniträdgårdsförening"

 
   Hälsningar Anne Sundström studieorganisatör

        

  Tillskapa tre arbetsgrupper, ändrad 200615

  

   Samordnare

   Styrelsen har utsett samordnare för varje arbetsgrupp som
   skall informera om hur arbetet skall bedrivas.
   Trädgård och yttre miljö: Margareta Sjöstrand 63
    och Elisabeth 26.
   Underhåll och service: Alf Thunell 35 och
   Åke Gustavsson 25.

   Kök och inre ansvar: Lena Severin 25 och Kaisa Högfeldt 14.

  

   Kurs kompostering inställd. Margareta Sjöstrand 63
   svara på frågor om komposterig.

  

  Koloniträdgårdsförbundet har ny hemsida

  Koloniträdgårdsförbundet har en ny hemsida:  
   kolonitradgardsforbundet.se/
  Där kan du läsa om förbundet, medlemskap,
  odling, tidningen, aktuellt mm.

 

   Extra Årsmöte (Höstmöte) 15 september 2019

Protokoll från extra insatt årsmöte 2019-09-15, pdf-fil
 

Vi blev nio personer på Slåtterkväll 14 augusti 2019
Arne visade hur man arbetar lien. Det gjorde han bra.
Sedan lade vi det slagna gräset på en hässja vid insekthotellet. .

 

Årsmöte den 14 april
Protokoll från årsmötet pdf-fil

 

Ny mail adress till föreningen:  
steffensminne.koloni@hotmail.com

 

Beskattning av kolonistuga och skatteavgifter i vissa fall.
Läs mer

 

Läs mer om miljögruppens arbete på länken
Föreningen, till vänster.

 

I korridoren finns nu också en anslagstavla med aktuella händelser med mera:

Anslagstavla i korridoren med aktiviteter.

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ OMRÅDET

Vi uppmanar alla att visa hänsyn genom at parkera på avsedda platser och hålla KRYPHASTIGHET vid färd inom området.
 

För att kunna läsa pdf-filer kan du ladda ned appen
Ladda ned appen adobe acrobat reader på din telefon eller platta!


Studiecirklar
Anne Sundström utsågs på årsmötet 2019 till att fortsätta som studieorganisatör på Steffens Minne.

   Några ord från studieorganisatören 3 augusti 2020
   Studier / kurser / work shop / föreläsningar!
  
  
Denna säsong har blivit annarlunda och arrangemang har ställts in pga risker
   för smitta. Men vi har kolat till biokol med några få deltagare och vistats ute
   så klart och slagit med lie på vår äng.
  

   Begäran om sänkt hastighet vid Edsgatevägen

Det har varit flera tillbud vid trafik från Kolonivägen och ut på Edsgatevägen.
Hastigheten på Edsgatevägen är skyltad 70 km/timma och sikten mot norr är begränsad.

Jag har skrivit till kommunen och begärt sänkt hastigheten vid korset.
Karlstads kommun vill nu inte sänka hastigheten på Edsgatevägen.

Läs kommunens svar, pdf-fil.

 

Miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening
I samband med kursen om kompostering kom frågan om miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening upp. Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram material om "miljöcertifiering av koloniområden".

"Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också var en förutsättning för att bevisa koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är ett viktigt inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället."

Det handlar ytterst om vår trovärdighet som koloniträdgårdsförening.
Frågan diskuterades på årsmötet och beslut om fortsättning skall tas på årsmötet 2018.
 

Läs mer på förbundets hemsida

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar, pdf-fil 28 sidor.

 

Miljödiplomering Älvtomta, pdf-fil 7 sidor

 

Koloniträdgårdsföreningen ger ut en serie med häften "Lätt om odling",
I nr 45 kan du läsa mer om vad du kan göra för miljön, häftet finns i föreningshuset.
Alternativt kan du läsa det här!


Till faddrar som skall hjälpa nya kolonister utsågs Ann-Charlotte Hall Eriksson och

 Inger Nordell.
Till odlingsrådgivare utsågs Linda Frisell, Märta Johansson och Inger Nordell.

En annan förening som nämns är Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck.
De har varit miljöcertifierade sedan 2013 och har bland annat en Miljöbok.
Läs om deras arbete på hemsidan:

www.koloni-skarpnack.se

 

Byt växter - inte skadedjur
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram ett faktablad med tips för att undvika de vanligast spridda skadegörarna:

Faktablad 37 pdf-fil

 

Odla Jorden
Koloni tidningen nr 3 hade en intressant artikel "Odla jorden" skriven av Johannes Wätterbäck. Han arbetat länge med att få bra jord. Använd kompostlådor och lägg där löv, gräsklipp, klippta grenar från buskar, med mera. Låt kompostlådorna stå på jord så att maskar kan komma in i lådan. De gör sedan jobbet. "En bra jord ska vara näringsrik, innehålla mineraler och vara lucker."
Wätterbäck har en blogg  farbror grön


Min erfarenhet är att det tar två år att få bra jord. Du behöver således tre kompostlådor och kan sedan tömma en låda varje år på bra jord. Utforma lådorna så det är lätt att tömma dem.

Vändplaner
Vändplanerna är till för att vända bilar.
 Parkeringen är till för att parkera bilar.
 Inom området gäller att köra i gåfart.
 De som har handikapp och svårt att gå kan få tillstånd att parkera på vändplan.
 Tillstånd från  styrelsen skall finnas och skall synas i bilen.

  Hundar
  På den allmänna delen av Steffens Minne skall hundar vara kopplade!

  Sälja stugan
  Skall du sälja din stuga prata först med ordförande Lars Sundström  070 371 44 05.
  Här finns  blankett för försäljning.
 

Dricksvatten

Det togs prov på dricksvattnet den 3 maj 2019. En anmärkning på fluorid.
Analys visar att fluoridhalten i vattnet är 3,3 mg/l. Det innebär att  dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.
 

Recept:
Aprikostårta pdf-fil

Havregrynsbröd pdf-fil

 

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.