STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

 

Nyheter & Info

 
Skördemarknad på Steffens

 

Lördagen den 31 augusti kl. 10 -15.

En dag för alla.


Skördemarknad med försäljning

av grönsaker, frukt och bär, marmelad, chutney, salvor, växter, frön och örter.
Honung, bisalvor. Aloe Vera produkter.

Hantverk t ex av väderkvarnar och fågelholkar.

Stekt bröd över eld med chutney.

Loppis.

 

Grete Lindström har konst utställning i stuga 47, hon visar tavlor och skulpturer. Även live målning under dagen.


Servering av lättare lunch, kaffe och saft.

 

 

 

Vi blev nio personer på Slåtterkväll 14 augusti
Arne visade hur man arbetar lien. Det gjorde han bra.
Sedan lade vi det slagna gräset på en hässja vid insekthotellet. .

 

Några noteringar efter informationsmötet 13 juli

Kompostkvarnen får användas arbetsdagar.

Miljöpärm finns i "biblioteket".

Grind och föreningshuset skall vara låsta klockan 21.

Håll ogräsfritt på vägen utanför egen tomt.

Föreningen köper nytt party tält till öppen trädgård 21 juli.

Arbetet med ängar pågår, har bildats en slåttergrupp.

Planeras för kurs i beskärning av buskar.
Tänk på skördemarknaden den 31 augusti. Alla kan bidra med arbete eller odlat.

 

Jord och bergkross säljes övre parkeringen
Det finns sparsamt gödslat jord samt bergkross i säckar vid övre parkeringen.
Kostar 1 kr/liter. Finns spade och hink för mätning. Betalning kan swishas, ange stugnummer.

Frågor besvaras av arbetsledarna.

 

Ny kolonist stuga 3

Ny kolonist stuga 3, Jessica Falkman.

 

Nya kolonister stuga 4

Nya kolonister stuga 4, Marie Karlsson och Marion.

 

Ny kolonist stuga 41

Ny kolonist stuga 41 är Annette Carlsson.
Hon var med sin mor och planterade på tomten i mitten av 1990-talet.

 

Nya kolonister stuga 43

Nya kolonister stuga 43 är Lisa Karltun och Magnus Kallin.

 

Årsmöte den 14 april
Protokoll från årsmötet pdf-fil

 

Ny mail adress till föreningen:  steffensminne.koloni@hotmail.com

 

Beskattning av kolonistuga och skatteavgifter i vissa fall.
Läs mer

 

Läs mer om miljögruppens arbete på länken Föreningen, till vänster.

 

Höstmöte den 16 september

Protokoll från höstmötet 2018, pdf-fil
 

Bilaga 1 arvode till funktionärer, pdf-fil
 

Bilaga 2 medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet, pdf-fil

 

I korridoren finns nu också en anslagstavla med aktuella händelser med mera:

Anslagstavla i korridoren med aktiviteter.

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ OMRÅDET

Vi uppmanar alla att visa hänsyn genom at parkera på avsedda platser och hålla KRYPHASTIGHET vid färd inom området.

INFORMATIONSMÖTE 15 JULI
Informationsmöte 15 juli klockan 14 i föreningshuset. Kaffe och kaka serveras. Välkomna!

 

För att kunna läsa pdf-filer kan du ladda ned appen
Ladda ned appen adobe acrobat reader på din telefon eller platta!


Årsmöte 2018

Vid årsmötet var 39 tomter representerade.
Till ny ordförande för föreningen valdes Lars Sundström stuga 28.
Till ny ledamot i styrelsen valdes Birgitta Schödin stuga 11, ny suppleant Claes Andersson stuga 43.
Protokoll från årsmöte 2018 pdf-fil

10 fördelar med att vara medlem i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Medlemsrabatter för medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Koloniträdgårdsförbundets cirkulär 2017-4.

 

Studiecirklar
Anne Sundström utsågs på årsmötet 2019 till att fortsätta som studieorganisatör på Steffens Minne.

   Några ord från studieorganisatören 17 juli
  
Jag som studieorganisatör har nu haft stor hjälp av miljögruppen som också har växt i
   antalet deltagare. De ordnar med olika föreläsningar, studiebesök och kurser i bland annat
   trädbeskärning och jag i min tur rapporterar allt detta som sker angående kurser och
   föreläsningar till Studiefrämjandet. Som genererar till att vi får kurser som till exempel
   föreningskunskap och föreningsutveckling och snart en kurs för valberedare. Varje år söks
   även bidrag från förbundet och vi har fått bidrag till det vi sökt för till exempel insekts hotell
   och hur man klipper frukt träd och mycket mera. Vi har också fått bidrag för skapande och  
   lärande om ängar. Jag försöka få till en cirkel i odling i allt från jord, gödsel och
   kompostering. En cirkel är tre gånger och varje cirkel träff är cirka 2 timmar. Och man måste 
   delta på samtliga tre gångerna. Vi har en del böcker i vårt nya bibliotek. För de nya i vår 
   förening rekommenderar jag att titta i lådorna ”Lätt om odling” där finns foldrar som på ett lätt
   sätt tar upp om det mesta man behöver veta. Just kompostering och att lära sig om jord och
   gödsel blir förmodligen det vi kommer starta med nästa säsong. De som har frågor, idéer
   och förslag på studier, önskemål om föreläsningar och kurser kan ringa mig.
   Håll utkik på anslagstavlor och Facebook grupper samt här på hemsidan.
   Anne Sundström, studieorganisatör. Mobil 070 265 73 32.

   Regler för studiecirklar hos Studiefrärmjandet 

   Begäran om sänkt hastighet vid Edsgatevägen

Det har varit flera tillbud vid trafik från Kolonivägen och ut på Edsgatevägen.
Hastigheten på Edsgatevägen är skyltad 70 km/timma och sikten mot norr är begränsad.

Jag har skrivit till kommunen och begärt sänkt hastigheten vid korset.
Karlstads kommun vill nu inte sänka hastigheten på Edsgatevägen.

Läs kommunens svar, pdf-fil.

 

Miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening
I samband med kursen om kompostering kom frågan om miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening upp. Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram material om "miljöcertifiering av koloniområden".

"Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också var en förutsättning för att bevisa koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är ett viktigt inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället."

Det handlar ytterst om vår trovärdighet som koloniträdgårdsförening.
Frågan diskuterades på årsmötet och beslut om fortsättning skall tas på årsmötet 2018.
 

Läs mer på förbundets hemsida

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar, pdf-fil 28 sidor.

 

Miljödiplomering Älvtomta, pdf-fil 7 sidor

 

Koloniträdgårdsföreningen ger ut en serie med häften "Lätt om odling",
I nr 45 kan du läsa mer om vad du kan göra för miljön, häftet finns i föreningshuset.
Alternativt kan du läsa det här!


Till faddrar som skall hjälpa nya kolonister utsågs Ann-Charlotte Hall Eriksson, Bosse Eriksson och Inger Nordell.
Till odlingsrådgivare utsågs Linda Frisell, Märta Johansson och Inger Nordell.
 

I vår tidning "Koloniträdgården 4/2016 kan du läsa om "Skrubba - på väg mot miljödiplomering". Läs mer om deras arbete på hemsidan:

www.skrubba.se
 

Länk till Älvtomta koloniträdgårdsförening i Örebro

En annan förening som nämns är Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck.
De har varit miljöcertifierade sedan 2013 och har bland annat en Miljöbok.
Läs om deras arbete på hemsidan:

www.koloni-skarpnack.se

 

Byt växter - inte skadedjur
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram ett faktablad med tips för att undvika de vanligast spridda skadegörarna:

Faktablad 37 pdf-fil

 

Odla Jorden
Koloni tidningen nr 3 hade en intressant artikel "Odla jorden" skriven av Johannes Wätterbäck. Han arbetat länge med att få bra jord. Använd kompostlådor och lägg där löv, gräsklipp, klippta grenar från buskar, med mera. Låt kompostlådorna stå på jord så att maskar kan komma in i lådan. De gör sedan jobbet. "En bra jord ska vara näringsrik, innehålla mineraler och vara lucker."
Wätterbäck har en blogg  farbror grön


Min erfarenhet är att det tar två år att få bra jord. Du behöver således tre kompostlådor och kan sedan tömma en låda varje år på bra jord. Utforma lådorna så det är lätt att tömma dem.

Vändplaner
Vändplanerna är till för att vända bilar.
 Parkeringen är till för att parkera bilar.
 Inom området gäller att köra i gåfart.
 De som har handikapp och svårt att gå kan få tillstånd att parkera på vändplan.
 Tillstånd från  styrelsen skall finnas och skall synas i bilen.

  Hundar
  På den allmänna delen av Steffens Minne skall hundar vara kopplade!

  Sälja stugan
  Skall du sälja din stuga prata först med ordförande Lars Sundström  070 371 44 05.
  Här finns  blankett för försäljning.
 

Dricksvatten

Det togs prov på dricksvattnet den 3 maj 2019. En anmärkning på fluorid.
Analys visar att fluoridhalten i vattnet är 3,3 mg/l. Det innebär att  dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.
 

Recept:
Aprikostårta pdf-fil

Havregrynsbröd pdf-fil

 

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.