STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

 

Nyheter & Info

 

Container för trädgårdsavfall 14 - 19 juni
Fredagen den 14 juni ställs en container för TRÄDGÅRDSAVFALL på plats vid föreningshuset. Den kommer att finnas där till onsdagen den 19 juni.
Vi har valt denna vecka eftersom det är många som vill klippa sina häckar runt midsommar och häckavfall är exempel på sådant som kan slängas i containern. Tänk på att även små kvistar skall finfördelas för att undvika "luft emellan".
Det är INTE tillåtet att slänga grövre grenar och träddelar!
Prata gärna med våra arbetsledare Alf och Åke om du har frågor kring vad som får kastas!
Styrelsen genom Lars Sundström.

 

Besök av tistelfjäril. Verkar gilla blommande gräslök.
Var med i Rapport måndagen den 10 juni.

 

Nya kolonister stuga 43

Nya kolonister stuga 43 är Lisa Karltun och Magnus Kallin.

 

Årsmöte den 14 april
Protokoll från årsmötet pdf-fil

 

Ny mail adress till föreningen:  steffensminne.koloni@hotmail.com

 

Beskattning av kolonistuga och skatteavgifter i vissa fall.
Läs mer

 

Läs mer om miljögruppens arbete på länken Föreningen, till vänster.

 

Höstmöte den 16 september

Protokoll från höstmötet 2018, pdf-fil
 

Bilaga 1 arvode till funktionärer, pdf-fil
 

Bilaga 2 medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet, pdf-fil

 Styrelsens brevlåda.
 

I korridoren finns nu också en anslagstavla med aktuella händelser med mera:

Anslagstavla i korridoren med aktiviteter.

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ OMRÅDET

Vi uppmanar alla att visa hänsyn genom at parkera på avsedda platser och hålla KRYPHASTIGHET vid färd inom området.

INFORMATIONSMÖTE 15 JULI
Informationsmöte 15 juli klockan 14 i föreningshuset. Kaffe och kaka serveras. Välkomna!

 

För att kunna läsa pdf-filer kan du ladda ned appen
Ladda ned appen adobe acrobat reader på din telefon eller platta!


Årsmöte 2018

Vid årsmötet var 39 tomter representerade.
Till ny ordförande för föreningen valdes Lars Sundström stuga 28.
Till ny ledamot i styrelsen valdes Birgitta Schödin stuga 11, ny suppleant Claes Andersson stuga 43.
Protokoll från årsmöte 2018 pdf-fil

10 fördelar med att vara medlem i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Medlemsrabatter för medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet.

 

Koloniträdgårdsförbundets cirkulär 2017-4.

 

Studiecirklar
Anne Sundström utsågs på årsmötet 2019 till att fortsätta som studieorganisatör på Steffens Minne.

   Några ord från studieorganisatören.
   Det är glädjande att vi har en så aktiv förening här på Steffens Minne. Vi har också ett    
   gott samarbete med Studiefrämjandet.

   Som studieorganisatör så vill jag dels tillgodose medlemmarnas önskemål för att   
   lära sej det som ligger i tiden när det gäller mat, odling, miljö. Det kan även gälla
   kurser för styrelse bl a i förenings kunskap och föreningsutveckling.
   Genom förbundets material kan vi ge ännu mer info.

   Som sagt så har vi många aktiviteter i föreningen och jag hoppas att jag kan
   bidra på mitt sätt med det som föreningen har nytta och glädje av.

   Anne Sundström studie organisatör. Telefon: 070 26 57 332.

   Regler för studiecirklar hos Studiefrärmjandet 

   Begäran om sänkt hastighet vid Edsgatevägen

Det har varit flera tillbud vid trafik från Kolonivägen och ut på Edsgatevägen.
Hastigheten på Edsgatevägen är skyltad 70 km/timma och sikten mot norr är begränsad.

Jag har skrivit till kommunen och begärt sänkt hastigheten vid korset.
Karlstads kommun vill nu inte sänka hastigheten på Edsgatevägen.

Läs kommunens svar, pdf-fil.

 

Miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening
I samband med kursen om kompostering kom frågan om miljödiplomering av vår koloniträdgårdsförening upp. Koloniträdgårdsförbundet har tagit fram material om "miljöcertifiering av koloniområden".

"Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Det kan också var en förutsättning för att bevisa koloniområdenas berättigande i städer och tätorter. Koloniträdgårdar är ett viktigt inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället."

Det handlar ytterst om vår trovärdighet som koloniträdgårdsförening.
Frågan diskuterades på årsmötet och beslut om fortsättning skall tas på årsmötet 2018.
 

Läs mer på förbundets hemsida

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar, pdf-fil 28 sidor.

 

Miljödiplomering Älvtomta, pdf-fil 7 sidor

 

Koloniträdgårdsföreningen ger ut en serie med häften "Lätt om odling",
I nr 45 kan du läsa mer om vad du kan göra för miljön, häftet finns i föreningshuset.
Alternativt kan du läsa det här!


Till faddrar som skall hjälpa nya kolonister utsågs Ann-Charlotte Hall Eriksson, Bosse Eriksson och Inger Nordell.
Till odlingsrådgivare utsågs Linda Frisell, Märta Johansson och Inger Nordell.
 

I vår tidning "Koloniträdgården 4/2016 kan du läsa om "Skrubba - på väg mot miljödiplomering". Läs mer om deras arbete på hemsidan:

www.skrubba.se
 

Länk till Älvtomta koloniträdgårdsförening i Örebro

En annan förening som nämns är Koloniträdgårdsföreningen Skarpnäck.
De har varit miljöcertifierade sedan 2013 och har bland annat en Miljöbok.
Läs om deras arbete på hemsidan:

www.koloni-skarpnack.se

 

Byt växter - inte skadedjur
Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram ett faktablad med tips för att undvika de vanligast spridda skadegörarna:

Faktablad 37 pdf-fil

 

Odla Jorden
Koloni tidningen nr 3 hade en intressant artikel "Odla jorden" skriven av Johannes Wätterbäck. Han arbetat länge med att få bra jord. Använd kompostlådor och lägg där löv, gräsklipp, klippta grenar från buskar, med mera. Låt kompostlådorna stå på jord så att maskar kan komma in i lådan. De gör sedan jobbet. "En bra jord ska vara näringsrik, innehålla mineraler och vara lucker."
Wätterbäck har en blogg  farbror grön


Min erfarenhet är att det tar två år att få bra jord. Du behöver således tre kompostlådor och kan sedan tömma en låda varje år på bra jord. Utforma lådorna så det är lätt att tömma dem.

Vändplaner
Vändplanerna är till för att vända bilar.
 Parkeringen är till för att parkera bilar.
 Inom området gäller att köra i gåfart.
 De som har handikapp och svårt att gå kan få tillstånd att parkera på vändplan.
 Tillstånd från  styrelsen skall finnas och skall synas i bilen.

  Hundar
  På den allmänna delen av Steffens Minne skall hundar vara kopplade!

  Sälja stugan
  Skall du sälja din stuga prata först med ordförande Lars Sundström  070 371 44 05.
  Här finns  blankett för försäljning.
 

Dricksvatten

Det togs prov på dricksvattnet den 3 maj 2019. En anmärkning på fluorid.
Analys visar att fluoridhalten i vattnet är 3,3 mg/l. Det innebär att  dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.
 

Recept:
Aprikostårta pdf-fil

Havregrynsbröd pdf-fil

 

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.