STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO

VAD HÄNDER?

ARBETSDAGAR

VIKTIGT

DIV
FÖRENINGEN
DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV
 
 

 

Arbetsdagar 2018.


 2018-04-04
 Medlemmar skall göra 14 arbetstimmar, de som är 75 – 79 år gör 7 arbetstimmar.
 80 år och äldre är befriade från arbetstimmar.
 Utförda arbetstimmar ska rapporteras skriftligen till arbetsledare.
 Vid arbetsdagar finns lista i köket, skriv stugnummer + timmar där.
 Arbetstid vid annat tillfälle skriv datum, stugnummer, timmar och utförd arbetsuppgift    
 och lämna till arbetsledare eller lägg i deras fack.
 
Om någon vid säsongens slut inte fullgjort sina arbetstimmar debiteras medlemmen   
 150  kronor  per ogjord timme. Arbetsdagarna avslutas med fika och social samvaro.
 Skriv upp dig om du vill vara i köket och fixa fika.

 OBS! Om ni inte kan medverka på arbetsdagar, ta kontakt med arbetsledarna för att
 komma överens om annat arbete. 

 Arbetsdagar 2018

 Det finns mycket att göra på arbetsdagar för alla.

 Lördag    7 april 10 - 12 Städning föreningshuset
 Lördag   28 april 10 - 12 Vattnet sätts på om vädret är bra 
 Lördag    5 maj 10 - 12
 Lördag  12 maj 10 - 12
 Torsdag  24 maj 17-  19
 Lördag    2 juni 10 -  12
 Torsdag  14 juni 17 -  19
 Torsdag   28 juni 17 -  19
 Lördag    7 juli 10 -  12
 Torsdag  12 juli  17 -  19
 Lördag 28 juli 10 -  12
 Lördag 11 augusti 10 -  12
 Torsdag 16 augusti 17 -  19
 Torsdag 23 augusti 17 -  19
 Lördag    8 september 10 -  12
 Lördag  22 september 10 -  12
 Lördag  29 september 10 -  12
     
  1 eller 8 oktober Vattnet stängs av om vädret tillåter
                      

 

 
När gonggongen ljuder är det dags för fika för dem som deltagit i arbetsdagen.

 Turlista för städning av toaletter 2018
  Städrutiner för toaletter och duschrum.
  Gäller alla fem rum.
  Rengör handfaten. Rengör toaletter, toalettlock och sits.
  Fyll på med toalettpapper och pappershanddukar vid behov. 
  Finns i skåpet till vänster.
  Se till att det finns flytande tvål.
  Se till att det rent i duscharna.
  Rengör kranen samt torka golvet. Torka väggar vid behov.
  Rengör golvbrunn i duscharna. Städmaterial och tvål finns i rummet bredvid.
  Städhink till golven finns i rummet bredvid. Golvmopp hänger ofta på väggen vid 
  ingången. OBS! Städhinken till samlingssalen som finns i rummet bredvid får ej   
  användas till detta.
  Slutstädning sker på söndagar.
  Övriga dagar under veckan ser man till att det är rent och snyggt, städar och fyller på  
  material vid behov. Behöver ses till dagligen vid högsäsong.
  Torka golvet i hallen vid behov under veckan men alltid på söndagar.
  Vattna vid behov blommor vid altan samt de som finns i trälådan och korgen
  vid grinden.
  Plocka bort vissnade blad.
  Arbetsledare inre fyller på material. Hör gärna av dig om något fattas eller om du har  
  några synpunkter.
  Efter utförd städning skall en namnteckning skrivas på toalettlistan i föreningshuset.
  Meddela styrelsen i god tid om du inte kommer att utföra städningen.
  För utebliven städning deboteras 600 kr enligt medlemsbeslut.

  Hälsningar Kaisa tomt 14 tel. 070- 394 48 83.
 
  Byte av städvecka sker på måndagar.

 Tomt         Vecka
  23              18                
  24              19
  25              20
  26              21
  27              22
  28              23
  29              24
  30              25
  31              26
  32              27
  33              28
  34              29
  35              30
  36              31
  37              32
  38              33
  39              34
  40              35
  41              36
  42              37
  43              38
  44              39                
 

     
Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.