Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne

Föreningen bildades 1984.

På denna sida kan du läsa om föreningen,  stadgar, ordningsregler, bygglov och byggnadsbestämmelser.
Samt om miljögruppens arbete.

Föreningshuset innehåller samlingslokal, pentry, biblotek, toaletter och duschar.

Föreningens stadgar, stadgar 2019.pdf

Ordningsregler, ordningsregler2018.pdf

Välkommen till Steffens minne, Välkommen.pdf

Ansökan om bygglov, bygglov.pdf

Byggbestämmelser, byggnadsbest.pdf
 

Miljögruppen
I miljögruppen ingår Märta stuga 55 och Waltraude stuga 56.
Under 2018 har ett insektshotell placerats norr om stuga 68. Plan finns att under 2019 omvandla gräsmattor till blomsterängar. Allt för att gynna insekter.


Insektshotell

Miljögruppen har sammanställt en rekommendation till föreningens kolonister.
Miljö rekommendation, pdf.fil

Naturvårdsverket har gett ut råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
Invasiva växter skall lämnas till förbränning.
Här finns råd om invasiva arter, pdf-fil

Gräsmattor blir blomsteräng
Så här kan du förvandla en del av gräsmattan till äng:
Du väljer själv om hela gräsmattan skall bli en äng eller bara en del av den. Vad du än väljer är det bra att göra lite planering först. Hur är markförhållandet; torrt, fuktigt, kalk, mull- eller lerjord? Det bestämmer dels hur mycket jobb du behöver göra men också vilken typ av äng, blommor och gräs du kan använda.
Sluta att använda alla former av gödsel. När marken blir magrare gynnas örterna. Höj upp gräsklipparen och klipp gräsmattan mer sällan. Då ser du vilka örter som börjar blomma. Några blommande växter brukar dyka upp redan första året, till exempel vitklöver, käringtand, prästkrage, rölleka, renfana, fibblor och liten blåklocka. De lockar massor av humlor, fjärilar och vilda bin. Välj ut hörn, kanter eller fläckar – gärna flera kvadratmeter – där du låter örterna i gräsmattan nå full höjd, blomma och sätta frö.Om du har en tät gräsmatta, skapa luckor med spade och kratta så att du får strimmor av bar jord. Så ängsfrön under vår eller höst. Bra ängsblommor att komplettera med (om de inte dyker upp av sig själva) är blåklocka, åkervädd, ängsvädd och rödklint. När du väl har blommor på din gräsmatta, vänta tills blommorna har blommat färdigt och några veckor till (ofta i slutet av juli) innan du slår av de blommande ytorna med gräsklippare, trimmer eller lie. Låt det avslagna materialet ligga kvar i två dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden. Räfsa sedan ihop och bär bort.
Kopierat från www.naturkollen.se

            Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinatörer            

            Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna.
            Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda
             trädgårdsmästare.
            Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi
            är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en
             tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem.
           

             Som tur är finns det lösningar.

             Du kan göra många enkla räddningsinsatser för bina. Som att låta en del av gräsmattan 
             bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och
             välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. När vi är många som tar
             ställning för bina ökar vi trycket på politiker och företag att göra mer för att bidra till en
             bivänlig värld.

             Din räddningsinsats bidrar till viktig forskning.
             Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar Du också med kunskap
             till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden.
             Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats
              --  så lagret räcker. 
             
Kopierat från  www.naturskyddsforeningen.se/raddabina      

            

            Humlorna söker bon nu..
            Hjälp dem med att gräva ned en kruka eller som på fotot
            lägg en kruka í ett skyddat läge.  Lägg bomaterial i krukan.
 

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha Adobe Reader installerad, länk

Johan Didrik af Wingård köpte tidigt 1820 ett område på Edsgatan för att bygga en mönstergård. Initiativtagare var en engelsman, lantbruksingenjören George Stephens. Stephens förolyckades vid en sjöresa 1837. Wingård skrev 1847 till myndigheterna att hemmanet Skrymterud ändras till Stephens minne. Så blev det men namnet idag är Steffens Minne.
 

 © Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.