Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne

Föreningen bildades 1984.

Föreningshuset innehåller samlingslokal, pentry, kontor, toaletter och duschar.

Föreningens stadgar, stadgar 2019.pdf

Ordningsregler, ordningsregler2018.pdf

Välkommen till Steffens minne, Välkommen.pdf

Ansökan om bygglov, bygglov.pdf

Byggbestämmelser, byggnadsbest.pdf
 

Miljögruppen
I miljögruppen ingår Märta stuga 55 och Waltraude stuga 56.
Under 2018 har ett insektshotell placerats norr om stuga 68. Plan finns att under 2019 omvandla gräsmattor till blomsterängar. Allt för att gynna insekter.


Insektshotell

Miljögruppen har sammanställt en rekommendation till föreningens kolonister.

Miljö rekommendation, pdf.fil

Naturvårdsverket har gett ut råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård. Läs mer på Naurvårdsverkets hemsida

Här finns råd om invasiva arter, pdf-fil

 

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha Adobe Reader installerad, länk

Johan Didrik af Wingård köpte tidigt 1820 ett område på Edsgatan för att bygga en mönstergård. Initiativtagare var en engelsman, lantbruksingenjören George Stephens. Stephens förolyckades vid en sjöresa 1837. Wingård skrev 1847 till myndigheterna att hemmanet Skrymterud ändras till Stephens minne. Så blev det men namnet idag är Steffens Minne.
 

 © Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.