Styrelse 2018

 

Ordförande

Lars Sundström Stuga 28 Vald 2018 2 år

Vice Ordförande

Birgitta Schödin Stuga 11 Vald 2018 2 år
Sekreterare Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2017 2 år
Kassör Christina Sundvall Stuga  3  Vald 2017 2 år
Ledamot Linda Frisell Stuga 32 Vald 2017 2 år

Suppleant

Claes Andersson Stuga 43 Vald 2018 1 år
Suppleant Elisabet Eriksson Stuga 54 Vald 2017 1 år
   

 

Övriga funktioner 2018

Revisorer  
Revisor Ulf Eriksson Stuga 67 Vald 2017 2 år
Revisor Alf Thunell Stuga 35 Vald 2016 2 år
Revisorssuppleant Ingmarie Larsson Stuga 37 Vald 2017 1 år
Revisorssuppleant Ann-May Brodèn Stuga 7    Vald 2017 1år
   
 Arbetsledare, yttre    
  Alf Thunell Stuga 35 Vald 2017 1 år
  Åke Gustavsson Stuga 25 Vald 2017 1 år
 
Arbetsledare yttre / inre  
Tillsyn fastighet Kimmo Torvinen Stuga 45 Vald 2018 1 år
Tillsyn fastighet Alf Thunell Stuga 35 Vald 2017 1 år
Tillsyn fastighet Åke Gustavsson Stuga 25 Vald 2017 1 år
Arbetsledare köket Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2018 1 år
Ansvarig inköp tillsyn Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2018 1 år
Arbetsledare inre Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2018 1 år
     
   
Övrigt Valda på 1 år.  
Studieorganisatör Anne Sundström Stuga 28
Flaggansvarig Göran Engström Stuga 55
Ansv. hemsida Göran Engström Stuga 55
Gräsklippning Claes Andersson Stuga 43
Gräsklippning Jan Karlsson

Stuga 18

Gräsklippning Inger Kihlström Stuga 17
Gräsklippning Kerstin Wallmènius Stuga 12
Loppisansvarig Ann-Charlotte Hall Eriksson Stuga 36
Loppisansvarig Helena Jansson Stuga 13
     
   
Valberedning valda på 1 år
  Ulla Hiller Eriksson. Stuga 67
  Kerstin Wallménius Stuga 12
  Marion Henriksson Stuga 19
 
     
 
     
© Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.