Styrelse 2019

 

Ordförande

Lars Sundström Stuga 28 Vald 2018 2 år

Vice Ordförande

Birgitta Schödin Stuga 11 Vald 2018 2 år
Sekreterare Marlene Jonsson Stuga 45 Vald 2019 2 år
Kassör Christina Sundvall Stuga  3  Vald 2017 2 år  t.v.
Ledamot Linda Frisell Stuga 32 Vald 2019 2 år

Suppleant

Tommy Högkvist Stuga 8   Vald 2019 1 år
Suppleant Elisabet Eriksson Stuga 54 Vald 2019 1 år
   

 

Övriga funktioner 2018

Revisorer  
Revisor Ulf Eriksson Stuga 67 Vald 2019 2 år
Revisor Alf Thunell Stuga 35 Vald 2018 2 år
Revisorssuppleant Ingmarie Larsson Stuga 37 Vald 2019 1 år
Revisorssuppleant Ann-May Brodèn Stuga 7    Vald 2019 1år
   
 Arbetsledare, yttre    
  Alf Thunell Stuga 35 Vald 2018 1 år
  Åke Gustavsson Stuga 25 Vald 2018 1 år
 
Arbetsledare yttre / inre  
Tillsyn fastighet Alf Thunell Stuga 35 Vald 2019 1 år
Tillsyn fastighet Åke Gustavsson Stuga 25 Vald 2019 1 år
Arbetsledare köket Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2019 1 år
Ansvarig inköp Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2019 1 år
Arbetsledare inre Kaisa Högfeldt Stuga 14 Vald 2018 1 år
Arbetsledare köket Kerstin Wallmènius Stuga 12 Vald 2019 1 år
Ansvarig inköp Kerstin Wallménius Stuga 12 Vald 2019 1 år
Arbetsledare inre Kerstin Wallménius Stuga 12 Vald 2019 1 år
             
Övrigt Valda på 1 år.2019  
Studieorganisatör Anne Sundström Stuga 28
Flaggansvarig Göran Engström Stuga 55
Ansv. hemsida Göran Engström Stuga 55
     
Gräsklippning Jan Karlsson

Stuga 18

Gräsklippning Inger Kihlström Stuga 17
Gräsklippning Kerstin Wallmènius Stuga 12
     
   
Valberedning valda på 1 år 2019
  Margareta Nordahl Stuga 31
  Susanne Werner Stuga 45
  Marion Henriksson Stuga 19
 
     
 
     
© Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.