STARTSIDA
DIV
NYHETER & INFO
DIV
FÖRENINGEN

FUNKTIONÄRER

ADRESS & TELEFON

DIV
TOMTERNA
DIV
BILDER
DIV
LÄNKAR
DIV

 

 

          

Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 
c/o Lars Sundström
Strandvägen 31
652 17 Karlstad

Ordförande Lars Sundström 070-371 44 05

Kassör: Christina Sundvall 073-026 14 89
                          
Sekreterare: Marlene Jonsson 070-228 83 45

Besöksadress:  Edsgatan, Kolonivägen 70 Karlstad

            steffensminne.koloni@hotmail.com

Org.nr.         873201-6558
BankGiro:    971 - 3694

Swishnr       123 644 7809

 

© Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad.  Med ensamrätt.